ליטוש אבן לרצפה

הכתוב במאמר זה אינו בגדר הוראות ביצוע. כל המבצע עבודה בעזרת ההוראות והעצות שבמאמר,  פועל על אחריותו בלבד.

כאשר מרצפים במוצרי אבן ורזינה מומלץ מאוד לבצע ליטוש אבן. לא ניתן לבצע ליטוש אבן באבן קיסר. במצבים מסוימים ניתן לבצע ליטוש אבן ברצפת גרניט, אך דרוש לכך ציוד מיוחד. הרצף הטוב ביותר אינו יכול לבצע ריצפה מושלמת. תמיד תהיינה תופעות של הפרשי גובה קלים בין האריחים, מישקים שאינם ישרים, שריטות שנוצרו לפני ואחרי הריצוף. הפתרון היעיל ביותר לבעיות אלו הוא ליטוש האבן. בתהליך הליטוש נסתמים כל החורים, הגידים הפתוחים, השברים שבאבן והחיבורים שבין האריחים בדבק שיש המותאם לגוון האבן, ולאחריו מוסרת שכבת אבן מפני הריצוף ונוצר משטח חלק, אחיד ומבריק. סתימת החללים בדבק מבטיחה שלא יצטבר לכלוך במישקים ובחורים ומונעת חדירת נוזלים אל מתחת לאריחים.

כאשר מתוכנן ליטוש אבן, ניתן לרצף במישקים סגורים או פתוחים. בשני המקרים תבוצע, לפני הליטוש, "פתיחה" של המישקים בעזרת דיסק חיתוך (ברוחב של 1.2 1.0 מ"מ). פעולה זאת נחוצה לשם הרחבת החיבור בין האריחים (כאשר המישקים "סגורים"), או ניקויו של החריץ משאריות טיט, חומרי בניה ולכלוך שונים (כאשר המישקים "סגורים"). לאחרונה הוחלט באבן בראשית שעדיף לרצף במישקים סגורים (לאחר ה"פתיחה" מתקבלים מישקים ישרים, צרים ונקיים יותר). בכל מקרה כדאי להחליט לפני המקרה הספציפי. אנו מעונינים לקבל, בסופו של דבר, מישקים פתוחים מכיון שכך ניתן להחדיר את הדבק לעומק הרווח ובעובי מספיק המאפשר לדבק אחיזה טובה לאורך שנים. דבק שעומקו ועוביו עשיריות המ"מ בלבד יישבר ויתנתק ממקומו במשך הזמן.

ליטוש האבן מבוצע באמצעות מכונות ליטוש כבדות העובדות עם מים. משום כך יש להמתין כחודש ממועד סיום הריצוף על מנת לאפשר לתשתית הריצוף להתייצב. רצוי לבצע את הליטוש עם סיום העבודות השונות בבניין, העלולות לפגוע בריצוף.

שלבי הליטוש יהיו, לרוב, כדלהלן :
1.    ליטוש ראשוני באבן גסה, ליישור הרצפה.
2.    פתיחת וניקוי המישקים באמצעות דיסק יהלום.
3.    סתימת המישקים והחורים בדבק שישי.
4.    ליטוש במספר שלבים עד הגעה לרצפה כמעט מבריקה.

הליטוש לאורך הקירות, סמוך לפנלים, ארונות וכיו"ב, מבוצע באמצעות ליטוש ידני בגלל שאין אפשרות להתקרב עד לפנל עצמו. בתהליך זה נוצר אבק (בשונה מהתהליך העיקרי המבוצע עם מים).

יש לקחת בחשבון מגבלות גישה למקומות צרים או נמוכים כגון חדרי שירותים, מתחת למדפים וכיו"ב.

רצוי לבצע ליטוש אבן לפני בנית קירות גבס, בתנאי שתבוצע הגנה טובה על הריצוף לאחר הליטוש (למניעת פגיעה בזמן בנית הקירות ועבודות אחרות).

כאשר מרצפים שיש בהדבקה דקה על תשתית קיימת, קשה מאוד להגיע למשטח חלק ומפולס (אלא אם משתמשים בדבק להדבקה עבה), בגלל אי מישוריות התשתית הקיימת וכן הבדלי עובי בין האריחים. במקרה כזה חשוב עוד יותר לבצע ליטוש אבן. בריצוף שבוצע בהדבקה יש לבדוק במפרט הטכני של הדבק את זמן ההמתנה לפני ביצוע הליטוש (קצר יותר מזמן ההמתנה לאחר ריצוף בטיט).

משך זמן ביצוע הליטוש עשוי להיות דומה לזמן ביצוע הריצוף.

ברוב המקרים תבוצע, לאחר הליטוש, הברקה קריסטלית (ראה פרק נפרד). כאשר לא מבוצעת הברקה קריסטלית, לאחר הליטוש, מקבלת הריצפה גימור מט.

 

 

Leave a Reply