No Image

מרכזי קהילות יוצאי אתיופיה

ינואר 14, 2010 admin 0

עולים מקהילת ביתא-ישראל. תוכניות העמותה הופעלה בשנת תש"ס בכ- 52 ישובים ברחבי הארץ שקלטו לשם הכנת מערכי הדרכה, הכשרה והשתלמויות. לשם פיתוח תוכניות חינוכיות וקהילתיות. הארצי: המרכז הארצי להפצה, להדרכה ולפיתוח משאבים חינוכיים, פועל במישור * מרכז לשימור מורשת הקהילה ולפיתוח תוכניות להנחלת המורשת. * תכנית במעלה לילדים בני 6 המשך לקרוא